Mailinglistor

Föreningen har förutom denna nya webbsida, även två mailinglistor. En för styrelsen som man kan använda för att nå den, och en för medlemmar dit information kan skickas som är intressant för alla medlemmar. Mailadresserna är:
För medlemmar: kullamollan-medlemmar@lists.kullamollan.se
För Styrelsen: kullamollan-styrelse@lists.kullamollan.se
Dessutom kan man nå föreningen på mailadressen info@kullamollan.se. För närvarande administreras denna mailadress av föreningens ordförande, Patrik Fältström.