Verksamhetsberättelse 2009

Föreningen Kullamöllans verksamhetsberättelse för år 2009.

Föreningen har haft 3 protokollförda sammanträden. 91 medlemsavgifter har inkommit.
Styrelsen har varit

Ordförande Patrik Fältström
Kassör Roland Nordbeck
Sekreterare Ingrid Jönsson
Ledamöter Ingvar Andersson
Lennart Nilsson
Nils-Ingvar Nilsson
Conny Jönsson
Ersättare Per-Arne Persson
Bertil Andersson
Peter Kragh
Revisorer Thean Johansson
Arthur Persson
Ersättare Bengt Andersson
Bengt Jönsson

Händelser och aktiviteter.

Årsmötet hölls den 5 mars på Rosenlund, Lövestad.
Efter årsmötet underhöll Nils Jönsson, Veberöd, med sång och musik. Lennart Nilsson visade en film om Revinge boställe i miniatyr.
Diverse målningsarbeten och fortlöpande underhåll på möllan och dess inventarier har utförts.
Möllornas dag den 5 juli var som vanligt välbesökt. Det var visning av möllan och kaffeservering. Utställning av slöjdalster från lokala hantverkare samt visning av veteranbilar.
Den 2 augusti anordnade Föreningen Kullamöllan en kulturafton som lockade ett 80-tal besökare. Underhållning av Blandfärs med sång och musik. Föreningen hade ordnat med korvgrillning och lotteriförsäljning, där både korv och lotter hade en strykande åtgång. Kvällen avslutades med medhavd kaffekorg.
Den första advent tändes fasadbelysningen på mökkan och under julghelgen var julstjärnor tända i möllans alla fönster.
Föreningen tackar Bojans Bygg och Slättängs El för all hjälp och sponsring av installationen. Under ”Österlen Lyser” hölls möllan belyst under de tidiga kvällstimmarna.
Styrelsen framför ett varmt tack till alla som medverkat till Kullamöllans bevarande.