Beskrivning av Kullamöllan online!

Flera personer har kontaktat mig och andra aktiva i mölleföreningen och önskat en kopia av den bild som finns på en tavla. Dels i Färs och Frosta Sparbank i Sjöbo, dels i möllan.
Sidan Om Kullamöllan är uppdaterad med denna bild, som PDF.