Möllor kan vara farliga

Detta hände inte vid Kullamöllan, men förklarar varför vi spärrar av delar av området runt möllan när den är igång.