Årsmöte 2011 den 22 mars

Den 22 mars 2011 hålls årsmöte i Föreningen Kullamöllan. Årsmötet hålls på Rosenlund i Lövestad kl 19.00.
Dagordning enligt stadgarna.
Underhållning av Henry och Kristin som har anknytning till Röddinge.
Karta