För blött…

Det har regnat för mycket, och vingarna är för blöta, så vi kan inte måla dem.
Därför måste vi skjuta fram helgens reparationer.

Patrik – Ordförande